Ofte stillede spørgsmål + øvrige

Spørgsmål, vi mener, kan have relevans for andre foreningsmedlemmer, vil løbende blive blive postet her med spørgsmål og svar. De gældende vedtægter skal stadig læses, så dette er kun for at give et hurtigt overblik over nogle af de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

 • Din lejlighed og ombygning
 • Hvordan er det med ydersiden af hoveddør og bagdør?
 • Ydersiden af hoveddøren og bagdøren betragtes som foreningens fællesarealer.

  Hvis du kommer til at smadre f.eks. en rude, så skal dette meldes til bestyrelsen, uanset om det er egen eller naboens dør.

  Så længe det kun er kosmetiske skader, betragter bestyrelsen dette som vedligeholdelse som med andre fællesarealer. Det vil sige at de forskellige områder på ejendommen bliver forbedret ét ad gangen over tid.

  Hvis du mener at det er tid til at foreningen skal vedligeholde et bestemt område af fællesarealerne, så kan du stille forslag på den årlige generalforsamling, så bliver der stemt om, hvorvidt foreslaget skal vedtages og udføres.

  Når det drejer sig om din hoveddør og bagdør, kan du også vælge selv at få udført denne reparation mod egenbetaling. Du skal være opmærksom på at det skal holdes i samme stil, farve og udtryk. Du må ikke skifte selve dørene.

  Se de gældende vedtægter for mere information.

 • Hvornår tændes der for varmen?
 • Fyret har en termostat indbygget det måler udendørstemperaturen, når temperaturen er under 18 grader tænder fyret automatisk.

  Video: Radiator varmer ikke - ingen varme i radiatoren?

 • Hvem pudser vinduerne?
 • Pudsning af vinduer i din egen lejelighed både indvendigt og udvendigt, stå du selv for. De lejligheder hvor der er fag med 3 vinduer, kan det ene vindue drejes tæt på 180 grader, så det er muligt at pudse. Vinduer på fællesarealerne bliver pudset af en vinduespudser en gang imellem.

 • Hvem ændrer navneskiltet på min hoveddør?
 • Navneskiltet på din hoveddør er du selv ansvarlig for at få skiftet.

 • Må jeg selv afmontere min dørtelefon?
 • Nej! Vores systemer hænger sammen, og bliver der fjernet én, så ryger hele forbindelsen til de andre lejligheder. Vi har derfor et fast firma, som vi benytter til at fejlrette på systemet. Hvis uheldet skulle være ude, og du kommer til at flå den ud af væggen, fx i forbindelse med flytning, skal du straks orientere bestyrelsen.

 • Hvor kan jeg få plantegninger over vores bygning?
 • Københavns Kommune kan hjælpe med plantegninger. De har dem liggende i deres arkiver.

  Du kan henvende dig i deres afdeling "Byggeri og Bolig" på Njalsgade 13.

 • Vedligeholdelse og forbedring af min lejlighed?
 • Hvis du har brug for en håndværker i din egen andel, skal du selv kontakte en håndværker. Du betaler selv for vedligeholdelse og forbedringer af din andel. Det er dit ansvar at sikre, at hårde hvidevarer, armaturer m.v. i din andel er korrekt installeret. Det er også dit ansvar at sikre, at afløb jævnligt rengøres. Hvis du er skyld i skader i andre andele eller på foreningens fællesområder, som følge af manglende vedligehold eller forkert installation af hårde hvidevarer m.v., er det dit ansvar at udbedre skaderne.

 • Hvordan får jeg ændret navnet på postkasse og ringeklokke?
 • Her skal du kontakte bestyrelsen@abelcathrineshus.dk, der vil kontakte vicevært Morten Dahl. Bemærk venligst, at det koster 100 kr., hvis du ønsker at ændre dit navneskilt.

 • Hvordan får jeg en ekstra nøgle til hoveddørene?
 • De nøgler der bruges, er systemnøgler, og kan ikke blive duplikeret af en låsesmed. Det er en person fra bestyrelsen, der står for salg af nøgler. En ekstra nøgle koster 250 kr., og betalingen bliver trukket over boligafgiften.

  Kontakt: bestyrelsen@abelcathrineshus.dk

 • Forslag og klager
 • Jeg har en idé til vores forening – hvad skal jeg gøre?
 • Hvis du har en idé, som du mener, er alletiders for vores forening, så er du hjertelig velkommen til at skrive den til bestyrelsen. Vi garanterer dog ikke, at den vil blive skrevet på bestyrelsens projektliste. Alternativt kan du altid stille forslag på den årlige generalforsamling, så bliver der stemt om, hvorvidt foreslaget skal vedtages.

 • Andelshaver der bryder vedtægterne – hvad gør jeg?
 • Du er hjertelig velkommen til at sende dine observationer til bestyrelsen, men herfra er det bestyrelsen alene, der afgør. Det vil sige, at bestyrelsen bestyrelsen ikke udtaler sig om andre andelshavere.

 • Jeg ønsker at klage over en andelshaver – hvad gør jeg?
 • I de fleste tilfælde kan en henvendelse til en nabo løse mange problemer.

  Hvis dette ikke er en mulighed, så kan man kontakte bestyrelsen.

  En klage over en anden beboer i foreningen, skal altid være skriftlig. Det skal være tydeligt, at der er tale om en klage, og hvem der klager.

  Det skal fremgå af klagen, at du har forsøgt at tale med den beboer, som du vil klage over, eller der skal være en god begrundelse for, at du har undladt dette.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger
 • Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen eller ¼ af andelshaverne ønsker det.

 • Fællesarealer og faciliteter
 • Er der et sted hvor jeg kan aflevere storskrald og kemikalier?
 • Ja, der er et bur i gården ovre mod halmtorvet hvor der kan sættes storskrald. Inden i buret er der et skab, hvor der kan sættes kemikalier og maling. Der må IKKE sættes fyrværkeri og andre sprængfarlige ting herinde.

 • Der er noget, der mangler i foreningen?
 • Hvis der er et lys, der er gået, eller der mangler toiletpapir etc. på taget, så skriv en mail til bestyrelsen, og så skal vi sørge for, at det bliver ordnet.

 • Må jeg stille mine ting på fællesarealerne?
 • Nej! Vores fællesarealer skal holdes fri for personlige ejendele.

 • Må jeg købe ind på vegne af foreningen?
 • Det er bestyrelsen, der står på mål for de penge, der bliver brugt, og når vi varetager vores fælleskasse, så er det også kun bestyrelsen, der må foretage indkøb. Bestyrelsesmedlemmerne må dog ikke bruge penge på andet end forbrugsvarer til fællesarealerne, før det har været til afstemning i bestyrelsen.

 • Hvem står for oprydning og rengøring på fællesområder?
 • Det gør den person, der har benyttet området. Dette gælder både tagterrasse, gården og øvrige fællesområder.

 • Hvordan får jeg et vaskekort til vaskeriet?
 • Ved indflytning skal der bestilles et vaskekort, inden vaskeriet kan benyttes. Dette bestilles via ATB og koster 381,- kr. i oprettelse. Regningen betales over boligafgiften. Hvis du mister dit vaskekort, betales 381 kr. for udstedelse af et nyt. Vaskekortet er personligt og kan ikke overdrages i mellem sælger og køber.

 • Må jeg stille mine sko og andre ting i opgangene?
 • Det er ikke tilladt at stille affald, sko, støvler, opvaskespande og andre ejendele i opgangene. Opgangene er brandveje og skal holdes fri for passage til enhver tid.

  Bestyrelsen kan uden yderligere varsel fjerne effekter, der er henstillet på foreningens flugtveje (trappeopgange) og andelshaveren vil blive opkrævet kr. 500 for overtrædelsen pr. gang.

 • Internet og tv
 • Hvem skal jeg kontakte vedr. mit TV-abonnement?
 • Vi har en foreningsaftale med YouSee.

  Ved tilkøb af tv-pakker, spørgsmål til driftsforstyrrelser eller installationsproblemer kontaktes YouSee på tlf: 70 70 40 40

  Opsigelse af TV-abonnement skal gøres via ATB:

  ATB ApS - Administration
  Veksøvej 89
  2700 Brønshøj
  Telefon: +45 3860 7030
  E-mail: atb@atb.as

 • Hvad skal jeg gøre, når der er problemer med internettet?
 • Vi bruger Fiberby som internetudbyder, og betalingen bliver trukket over boligafgiften.

  Fiberby: Fejlguide.

  Fiberby: Driftstatus & kundeservice.

 • Køb & Salg
 • Jeg ønsker at sælge min lejelighed?
 • Ved salg af lejlighed skal en andelshaver kontakt Azets/ATB på følgende mail: handler-dk@azets.com, hvorefter Azets/ATB sender salgsprocedure ved køb og salg af lejligheder. Det er endvidere Azets/ATB som assisterer med udarbejdelse af dokumenter, overdragelsesaftale mv.

 • Leje og udlejning
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at leje et værelse ud?
 • Bestyrelsen skal informeres og have en kopi af lejekontrakten mellem dig og den person, der skal bo til leje.

 • Jeg ønsker at leje ud min lejlighed?
 • Se kapitel 6. Fremleje i Gældende vedtægter for AB Abel Cathrines Hus.

  Fremgang for korttidsudlejning:

  En andelshaver kan fremleje sin lejlighed helt eller delvis i en kortere periode til ferieformål (så som Airbnb). Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter eller omfang og følgende skal iagttages:

  1) Lejligheden må højst udlejes 10 gange og maksimalt 49 dage i løbet af et kalenderår.

  2) Andelshaveren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden og det er andelshaverens ansvar at sikre, at lejer er gjort bekendt med og overholder foreningens vedtægter, husorden og evt. andre gældende bestemmelser i foreningen.

  3) Bestyrelsen (pr. mail på bestyrelsen@abelcathrineshus.dk) skal før hver enkelt udlejning orienteres om udlejningen. Orienteringen skal indeholde information om: antallet af lejere, lejeperiodens længde og kontaktoplysninger til den udlejende andelshaver.