Bestyrelsesarbejde

Nedenfor listes færdiggjorte, igangværende og planlagte projekter. Mange af punkterne har haft opstart tidligt på året, men tager tid at gennemføre. Det skyldes dels at bestyrelsen kun arbejder i deres fritid, samt at nogle andre projekter kræver forhandlinger, tilbud og kontrakter der skal indgås.

Læs mere under hvert enkelt punkt.

Igangværende projekter

Arbejdsdag & Sommerfest 2020

Hvis der er nogen, der har en god idé, til hvad der skal tilføjes på listen så sig det endelig.

 1. Rengøring af køkken.
 2. Rengøring af ovn, microbølgeovn, køleskab og fryser.
 3. Rengøring af WC.
 4. Rengøring af vaskeri.
 5. Pudsning af vinduer på tagterrassen.
 6. Rengøring af gang mellem loftrum.
 7. Rensning og afkalkning af maskiner i fællesrum.
 8. Tagterrassen algeafrensning & oliering.
 9. Slibning og oliering møbler.
 10. Rengøring af fortrapper.
 11. Rengøring af bagtrapper.

Tilbagevendende udfordringer

Vi har gennemgået nogle af de mange opråb, der har været på Facebook, siden opstart af gruppen, og fundet nogle af de udfordringer frem, som bliver ved med at gå igen.
Bestyrelsen har ikke kunnet finde løsninger på alle problemstillingerne, men gode idéer modtages gerne.

Tømning af askebægere

Der er opsat et større askebæger med låg, så skodder ikke flyver væk.
Dem som benytter askebægerne, har også ansvar for at tømme dem efter brug. Husk det!

Efterladte flasker

Vanding af planter på tagterrassen

Når du alligevel er på tagterrassen, og blomsterne trænger til vand, så brug den grønne vandkande. Det er altid sjovt at lege med vand!

Lyset på tagterrassen der ikke bliver slukket

Forskellige løsninger er undersøgt, men der er intet vedtaget endnu.

Ensartet kommunikationsform

Til dato har kommunikationsformen til de forskellige andelshavere bestået af mail, Facebook, SMS, telefonopringninger samt bank på døren. Vi undersøger mulighederne for en ensartet kommunikationsform, da der bruges utrolig meget tid, når alle skal kontaktes via forskellige kanaler.

En løsning, vi kigger på, er besked via en såkaldt SMS-gateway, så alle får besked via SMS - eventuelt med et link til mere information på eksempelvis hjemmesiden.

Online booking af tagterrasse

Ønske om at få online booking af forenings tagterrasse.

Afsluttede projekter

Arbejdsdag 2019 September 2019

Tak til alle de fremmødte for en hyggelig og yderst produktiv dag.

 • Rengøring af køkken, incl ovn, microbølge ovn, køleskab og fryser.
 • Fejning og vask af loftrumsmellemgang.
 • Rengøring af badeværelse ved fællesrum.
 • Afkalkning af kogekedel & opvaskemaskine.
 • Rengøring af vaskeri.
 • Afvaskning af branddøre og opsæt nødudgang skilte.
 • Rengøring af grill (skal skilles ad og tømmes).
 • Nedbæring: Skab efterladt bag ventilationen på loftet over ved lille istedgade.
 • Diverse affald til udsmidning: Depotrum, plade i opgange m.m.
 • Reparation af stole. Står i depot rum.

Nye el-målere med fjernaflæsning Juli 2019

Den sidste af de 3 el-målere der måler ejendommens el-forbrug, er nu også udskiftet til en model der bliver fjernaflæst.

Elbesparelser - Fase 2 Maj - Juni 2019


Så blev vi færdige med fase 2 af elbesparelserne, som omhandler: 2. opgangslampe, fyrrum, porten, 4 gårdlamper, kælder samt væglamperne på tagterrassen. (Næsten færdige, der mangler 4 lamper i gården, de dele der skal bruges er i restordre).

Samlet set er der en besparelse på mere en 50% i wattforbruget. De nye lyskilder har en holdbarhed på mellem 3 og 15 gange så lang tid som dem der var der før.

I fase 1 blev der opsat en sensor i fyrrummet, da det blev opdaget at lyset ofte var tændt. De nye lyskilder har en estimeret levetid på 60.000 timer. Så hvis vi regner med at der en i fyrrummet 50 gange om året af maks 30 minutter per gang, så kan denne lyskilde holde op mod 2.400 år.

Overstående eksempel er det mest ekstreme:
- 2. opgangslampe: 10 år.
- Port/gård: 3,5 år.
- Kælder: 1.200 år.
- Tagterrasse væglampe: 6,5 år.

Så udover selve besparelsen i wattforbruget, så opnår vi også en besparelse i forhold til viceværten, da vi har betalt ekstra for udskiftning af lyskilder.

Investering: 1.627,45 Kr.
Tilbagebetalingsperiode: 2,12 år.

For mere information se: Ejendom / Lyskilder

Oprydning af loftrum Maj 2019

 • Væg mellem loftrum er væltet, og der skal opsættes en ny.
 • Afskærmning af elektronik og ledninger så rum bliver brugbart.
 • Skilte opsættes på alle loftrum med minimum adresse angivet.
 • Plantegning over alle rum.
 • Loftrum uden ejer er åbnet og tømt.
 • Nogle andelshavere havde to loftrum. De er nu samlet i ét.
 • Byggeaffald fjernet.
 • Vedtaget at ekstra loftsrum må udlejes til beboere.

Videokamera - Istedgade April 2019

Videokamera til dør telefon er af blevet revet ned ved indgangsdøren. Der er opsat et nyt.

Elbesparelser A++ (Fase 1) April - Juni 2019

Der er nogle områder hvor der har været manuelt tænd/sluk, andre steder hvor timerne har været i stykker, samt nogle lamper stod tændt 24/7 selv i fuld dagslys. Ved en gennemgang foretaget af bestyrelsen i April 2019 stod det klart at der var væsenlige besparelser at hente, både økonomisk og ikke mindst for miljøet. Læs mere...

Der mangler varmt vand 9. April 2019

Der var forsat problemer i nogle opgange med det varme vand. VVS'eren fandt ud af at der var blokeringer i det ene rør, som medførte dette problem. Røret blev spulet igennem for at få proppen til at løsne sig.

Flugtveje / trappeopgange 19. Marts 2019

Der har været nogle problemer med vores flugtveje/trappeopgange, da nogle andelshavere har brugt dette som et ekstra depot rum for rengøringsartikler, sko, kasser, affald mm. På den ordinær generalforsamling den 19. Marts 2019 blev det vedtaget at bestyrelsen fremover og uden yderligere varsel kan fjerne effekter, der er henstillet på foreningens fællesarealer og at andelshaverne vil blive opkrævet kr. 500 for overtrædelsen pr. gang.

Der mangler varmt vand 19. Marts 2019

Der var desværre stadigvæk problemer med det varme vand. Der har været en VVS'er på sagen, og fundet frem til at det sandsynligvis var vandpumpen der var 21 år gamle, og kørte noget ustabilt. Pumpen er skiftet dagsdato.

Der mangler varmt vand 14. Marts 2019

I går blev vi gjort opmærksomme på at der var problemer med det varme vand i de tidlige morgen timer. I dag har der været en blikkenslager forbi og afkalke vores varmvandsbeholder samt udskifte anoden.

Tilbagevendende udfordringer 2018

Vi har gennemgået nogle af de mange opråb, der har været på Facebook, siden opstart af gruppen, og fundet nogle af de udfordringer frem, som bliver ved med at gå igen.
Bestyrelsen har ikke kunnet finde løsninger på alle problemstillingerne, men gode idéer modtages gerne.

Tyveri fra vaskeriet

Der har været forslag om overvågning, men ikke noget der er vedtaget.
Der er opsat skilte, og bestyrelsen opfordrer alle til at hente deres vasketøj, så snart det er færdigt.

Tømning af fnugfilteret

Der er opsat skilte, der opfordrer til at tømme fnugfilteret INDEN brug for optimal tørring.

Tømning af opvaskemaskine

Når opvaskemaskinen er fuld, sættes den i gang, så bestik, tallerkner ect. er rent til de næste, som skal benytte det.

Der mangler toiletpapir, opvasketabs..

Der har været en del kommunikation frem og tilbage, når der mangler forbrugsvarer såsom toiletpapir, opvasketabs, rengøringsmidler m.m. til vores fællesarealer. Der er blevet opsat et aflåst skab i depotrummet til forbrugsvarer, som bestyrelsen har adgang til at fylde op. Der forsynes derfra, når der mangler noget.
Du kan altid sende en mail til bestyrelsen, hvis der er noget, der mangler.

Fester på tagterrassen

Når der holdes fest på taget, er reglen, at kl. 24 i weekender og kl. 22 på hverdage skal festen stoppe, men det er desværre noget, der bliver overtrådt en gang imellem.
Der er opsat et skilt, hvor disse regler er fremhævet.

Hver opmærksom på at bestyrelsen ved overtrædelse af reglerne, kan give en advarsel.

Reparation af dør i Lille istedgade Marts 2019

Døren kunne let åbnes. Der er skifte dele i selve låsekassen.

Opsætning af røgalarmer Februar 2019

Af ukendte årsager var vores røgalarmer fra fællesrummet og loftet blevet fjernet. Derfor har vi fået opsat 2 nye. Røgalarmerne må naturligvis ikke fjernes, da det er lovpligtigt de sidder der.

Skift til automatsikringer Februar 2019

Vi har fået ombygget vores hpfi-relæ til fællesrummet med automatsikringer.

Hjemmeside Januar 2019

Bygget og opsat af bestyrelsen, så uden omkostninger for foreningen.

Vedligeholdelsesplan Januar 2019

Budgetforslag B er, på den ekstraordinære generalforsamling, blevet vedtaget.

Dørtelefoner Januar 2019

På baggrund af den undersøgelse, der er blev foretaget i Lille Istedgade, er fejlen blevet lokaliseret. Der er opsat nye trykpaneler i alle 3 opgange.

Porten i Lille Istedgade December 2018

Låsecylinderen, håndtag og dørstopper samt strømmen til låsen er opgraderet.

Dør på loft er ødelagt November 2018

Reparation af døren ind til loftet i Lille Istedgade opgangen.

Skaden er udbedret.

Branddør til fællesrummet November 2018

Der er en person, der har sat en kost i klemme mellem branddøren og karmen. Dette var formentlig for at holde den åben, men det har resulteret i, at beslagene er blevet skæve. Skaden er blevet udbedret.

Arkivrummet Oktober 2018

Bestyrelsen har fået adgang til arkivrummet i oktober 2018. Der vil blive foretaget en oprydning samt opsat reoler for at skabe et overblik over foreningens dokumenter.

 • Lås udskiftet da ingen havde nøglen. Det var billigere at udskifte låsen, end at få lavet nye nøgler. Denne lås er ikke en del af det øvrige låsesystem.
 • Oprydning.
 • Opsætning af reol.

Oprydning af Loft / Depotrum Oktober 2018

Det startede til arbejdsdagen 2018, men i takt med at loftrum og arkivrum blev åbnet, og vi fik kigget i hjørnerne, stod det klart, at der var mere efterladt end først antaget. Alt blev gået igennem, og depotrummet blev brugt som midlertidigt skralderum.

Planen for depotrummet er at bruge det til værktøj og maskiner, samt at stole og borde kan blive vedligeholdt.

 • Reoler fundet i loftrum uden ejer, er opsat i deportrum.
 • Affald fra loft- og ventilationsrum er båret ned til skrald.
 • Opsætning af bordplade så det er muligt at ordne inventar.

Tak til de fremmødte fra foreningen der, d. 14. oktober, hjalp med endnu engang at bære skrald ned. Det resterende blev båret ned de efterfølgende dage af bestyrelsen.

Låsesmed til Lille Istedgade Oktober 2018

Låsecylinderen i indgangsdøren i Lille Istedgade er repareret. Der var ingen tegn på hærværk eller forkert brug men derimod slitage.

Dørtelefoner - Lille Istedgade Oktober 2018

Vi startede med kigge på anlægget i Lille Istedgade, da det fejlede på alle etager.

Anlægget er oppe og køre nu, men pga. af den måde anlægget er sammensat på, forventes det, at fejlen vil opstå, hvis der ikke udbedres yderligere.

Vaskeri - Ny serviceaftale med Miele Oktober 2018

abelcathrineshus.dk September 2018

Domænet blev overdraget fra en tidligere andelshaver, som ikke har boet i foreningen i 8-10 år. Denne process startede helt tilbage i januar, men grundet tekniske udfordringer, andre projekter, mailbesvarelser samt at hjemmesiden ikke har haft første prioritet, så blev det først endelig overdraget i september.

Lejekontrakter September 2018

Der var nogle forhold, hvor bestyrelsen ikke havde fået tilsendt lejekontrakter på de faktiske lejere. Alle forhold, vi havde kendskab til, er gennemgået. Desuden var der nogle personer, der endnu engang blev bedt om at sende information til bestyrelsen, når deres bolig bliver korttidsudlejet.

TV-anlæg August 2018

Ombygning af antenneanlæg. Dette har den fordel, at vi hver især kan vælge, hvilke kanaler vi ønsker at modtage, frem for at vi alle skal have den samme TV-pakke. Vi betaler fortsat for grundpakken via ATB, og ønsker man ikke at have tv, så skal det opsiges via ATB.

Arbejdsdag & Sommerfest Juni 2018

Misvisende at sætte dette punkt under bestyrelsesarbejde, da de fleste af beboerne deltog i denne hyggelige dag, hvor der desværre blev ordnet så meget, at festen gik kold alt for tidligt. Forhåbentlig er der mere sommerfest og mindre arbejdsdag næste år.

 • Rengøring af køkken inkl. ovn, microbølgeovn & køleskab.
 • Rengøring af toilet og døren.
 • Rengøring af vaskeri.
 • Afvaskning af dør i fællesrum samt væg og dør på tagterrasse.
 • Pudsning af vinduer på tagterrassen.
 • Oprydning af depotrum.
 • Oprydning af fællesarealer.
 • Gennemgang af stole + reparationer med løsdele fra depotrum.
 • Opsætning af reoler til depotrum.
 • Fejning og vask af gang mellem loftrum.

Diverse Juni 2018

 • Monteret lovlige lampedæksler i fællesrum.
 • Opsætning af toiletrulleholder samt lapning af huller.
 • PVC-bumper er opsat på wc for at dæmpe smæklyden.
 • Vaskekurve - fjernelse hår og smøring af hjul.
 • Pudsning af skråruder på tagterrasse og i fællesrummet.
 • Fastspændelse af vandhane på tagterrasse.
 • Afrensning af klistermærker på porten.

Glarmester Maj 2018

Glarmester bestilt til reparation af smadret rude.

Facebook-Gruppe Maj 2018

Vores Facebook-gruppe var administreret af tidligere bestyrelsesmedlemmer samt tidligere beboere. Desuden blev der slettet en del medlemmer, som ikke længere bebor foreningen.

2018 Kalender Februar 2018

2018-kalender er indkøbt til tagterrassen. Reservationer fra 2017-kalenderen er indskrevet i den nye kalender.